HİZMETLER

Neler Yapıyorum?

İsim Soyisim; çocuk, ergen, çift, eğitim, yetişkin, grupla özel eğitim alanlarında hizmet sunmaktadır.

Benim Penceremden Özel Eğitim

Özel eğitim, öğrencileri bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını giderecek şekilde yetiştirme pratiğidir. İdeal olarak, bu süreç, bireysel olarak planlanmış ve sistematik olarak izlenen öğretim prosedürleri düzenlemesi, uyarlanmış ekipman ve materyaller ile erişilebilir ortamları içerir.

Benim Penceremden Oyun Terapi

Oyun terapisi, çocukların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılama ve yanıtlama yöntemidir ve uzmanlar tarafından çocukların beyninin gelişmesiyle başa çıkmada etkili ve uygun bir müdahale olduğu kabul edilir.

Benim Penceremden Sanat Terapi

Genel anlamda, danışanların hayal dünyasını bir araç olarak kullanan psikolojik bir tedavi ve destek yöntemidir. Kişilerin günlük streslerini, endişelerini ve atlatmaya çalıştıkları travmatik olayların etkilerini azaltmak üzere geliştirilmiştir.

Bilinçli bir şekilde sözel olarak sorunları ifade etmek bazen zor olabilir. Diğer taraftan farklı kişi ve durumlar için sözel ifadedense sanat yoluyla ifade etmek daha verimli sonuç verebilir. Bu noktada sanat terapileri; resim, heykel gibi sanatsal aktiviteler sayesinde danışanların, iç dünyalarını ve bilinçaltlarını ifade etmek için kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Benim Penceremden Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme terapisinde, çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede terapinin etkisi, çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır. Terapide kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur.

Hizmet Uygulama Basamaklarım

Erken çocukluk dönemi, bireysel eğitim, grup eğitimi, duyu bütünleme ünitesi, oyun terapi ünitesi, sanat terapi ünitesi ve özel eğitim aile danışmanlığı alanlarında hizmet vermekteyim.

Özel eğitim alanında almış olduğum sertifikalar arasında, DMP, O-Dist, O-Dmp, Disgrafya, Opat, Opes, Sarı Kitap ve Eçde bulunmaktadır. Aldığım eğitimler sayesinde bireyin eğitim ve terapi sürecinde çözüm odaklı sonuçlandırıyorum.

Başvuran öğrencilerimin detaylı ilk değerlendirme sürecinden sonra gelişimsel/akademik performansları, özellikleri ve ihtiyaçları belirlenir.Bireye yönelik  ’’BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI’’ hazırlanır ve uygulanır. Bireyin annesi veya babası seanslara alınarak eğitim sürecine aktif katılımı sağlanır. Programın uygulanmasında uzman ve aile eşit biçimde sorumludur.

Ailenin çocuğun tanısı, performansı, davranışları ve ihtiyaçları konusunda anlık ve periyodik danışmanlık/eğitim hizmeti alması sağlanarak eğitim sürecinde aktif olarak bulunması sağlanır.

Özel Eğitim'de Başarıya Giden Yol

Terapi alan bireylerin hedeflenen amaçlara ulaşmasında alanların etki düzeyi
0%
Özel Eğitim
0%
Duyu Bütünleme
0%
Oyun Terapi

92% Geri Dönüş

72% Geri Dönüş

63% Geri Dönüş